صننعت معدن کاری یکی از قدیمیترین کارهایی است که توسط انسان اولیه انجام می گرفته است .

از جمله کارهای معدنی قدیمی میتوان جداسازی طلا از شنهای رود خانه ٬ استخراج و ذوب کانیهای مس و استفاده از قیر طبیعی را نام برد .

اولین کارهای معدنی به صورت روباز بوده است بعدها بشر روشهای زیر زمینی را برای استخراج کانیهای فلزی (کانسنگها) به کار برد .

صنعت معدن کاری و کشاورزی صنایع پایه کشورها میباشند .

صنعت معدن کاری :

همانگونه که به وسیله کشاورزی میتوان مواد اولیه خوراکی ٬ پوشاکی و تا حدودی برخی مصالح ساختمانی را تامین کرد به کمک صنعت معدن کاری نیز میتوان مواد اولیه صنایع مختلف را تامین کرد .

مواد اساسی ساختمان سازی نظیر سنگهای طبیعی ٬ ماسه٬ رس ٬ و مواد سیمان به کمک کارهای معدنی تامین میشوند .

تهیه تمام سوختها مثل گاز طبیعی ٬ نفت و زغال ٬ زمینه دیگری از فعالیت های معدنی میباشد .

به عنوان نمونه دیگری از کارهای معدنی میتوان از استخراج گوگرد ٬ مواد دیر گداز ٬ طلا ٬ نقره ٬ مس ٬سرب٬ روی ٬ آهن وآلومینیوم  – که اهمیت آنها در صنایع – بر کسی پوشیده نیست – نام برد .
مطالب مرتبط در پرشین معدن :

راد حفاری

سرمته حفاری

کوپلینگ حفاری

شانگ حفاری